ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΝΦ8ΟΛ1Ε-Τ1Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΦ8ΟΛ1Ε-Τ1Χ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

52506

1789

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής-Επιχορήγησης της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-
2020 συνολικού ποσού 4.179,40 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ03110043

30/09/2021 15:13:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *