ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΟΥΛΩΕΜ-ΒΓΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΥΛΩΕΜ-ΒΓΛ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

6149

Εντ.Δ.1998.2021

ΣΥΝΤΑΞΗ 4 ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΑΠΟΦ ΟΕ 269/2021

30/09/2021 15:08:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *