ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ρ4ΖΒΟΡΕΠ-Α93

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4ΖΒΟΡΕΠ-Α93

30/09/2021 03:00:00

3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

50048

ΧΕΑ 2546/2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ Υ.ΠΕ., ΧΕΑ 2546/2021

30/09/2021 15:08:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *