ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΝΥΧ469ΗΞΣ-Γ66

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΥΧ469ΗΞΣ-Γ66

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8316

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 747 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΦΙΛΙΑ (77,00 ΕΥΡΩ)

30/09/2021 15:06:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *