ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΘΒΓ4653Ι1-ΝΔ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΒΓ4653Ι1-ΝΔ9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)

100016624

00634

Παροχή νομικών υπηρεσιών προς τη ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

30/09/2021 15:04:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *