ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ω12ΨΟΚ5Ι-Σ6Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω12ΨΟΚ5Ι-Σ6Χ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

54147

Α-419

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-419 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΣΟΧ 2/2016

30/09/2021 15:00:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *