ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΗ3ΩΟΚ5Ι-Υ0Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ3ΩΟΚ5Ι-Υ0Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

54147

Α-418

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-418 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΣΟΧ 2/2016

30/09/2021 14:59:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *