ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΧΡ64653Ι1-ΜΝ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΡ64653Ι1-ΜΝ7

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)

100016624

00633

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ σε περιοχές ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β (όρια Δήμου Βισαλτίας)-Β’ ΔΟΣΗ

30/09/2021 14:59:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *