ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

91ΙΒΟΞ5Ψ-ΖΧ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΙΒΟΞ5Ψ-ΖΧ1

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12625

ΠΛΗΡ ΤΠΥ 8309

30/09/2021 14:58:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *