ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

69ΒΧΩΨ1-Ρ06

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΒΧΩΨ1-Ρ06

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

6032

1047Α

ΧΕΠ1047Α ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΠ ΠΡΩΤΗΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 (ΠΟΣΟΣΤΟ 5/8)

30/09/2021 14:58:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *