ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Ω9ΑΟΡ1Θ-Ψ55

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω9ΑΟΡ1Θ-Ψ55

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

50204

115256

115256/30-09-2021 Χ.Ε. (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 06/07/2021 ΕΩΣ 28/09/2021

30/09/2021 14:57:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *