ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ8Τ1469ΗΞΣ-ΚΔ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8Τ1469ΗΞΣ-ΚΔ6

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8341

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 735 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (160,00 ΕΥΡΩ)

30/09/2021 14:56:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *