ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΓΠΦΟΚΨΚ-ΚΩΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΠΦΟΚΨΚ-ΚΩΧ

30/09/2021 03:00:00

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

53426

438

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 88Β/2021

30/09/2021 14:56:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *