ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΩΕΚΩ9Θ-ΓΡΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΕΚΩ9Θ-ΓΡΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

Α-1942

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1942 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% – Ημερομηνίες: 30/9/2021 – 30/9/2021 (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΕΠ Α885-Α1855 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)

30/09/2021 14:55:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *