ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Ι69Ω1Ψ-ΣΩΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ι69Ω1Ψ-ΣΩΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

6263

1311Α/2021

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (Γ΄ κατανομή έτους 2021)

30/09/2021 15:59:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *