ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ9ΧΝΩ9Θ-0Φ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΧΝΩ9Θ-0Φ4

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

Α-1944

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1944 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) ΤΩΝ ΧΕΠ Α1855 ΚΑΙ Α885/2021

30/09/2021 14:55:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *