ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6Μ4ΕΩ9Θ-7ΞΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ4ΕΩ9Θ-7ΞΑ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

Α-1945

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1945 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣ.ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ΤΟΥ ΧΕΠ Α1855/2021

30/09/2021 14:55:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *