ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6Σ3846ΜΑΠΣ-ΜΟ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ3846ΜΑΠΣ-ΜΟ9

30/09/2021 00:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

3500

ΑΠΟΖ. ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔ. ΣΩΜ. ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΚΕΠΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 21/9/21 ΕΩΣ 24/9/21

30/09/2021 14:54:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *