ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΝ4Μ469Β7Δ-ΛΜΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ4Μ469Β7Δ-ΛΜΞ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

99206924

7203

δαπάνη εισιτηρίων φοιτήτριας του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις 30/05/2021 ( Αθήνα – Πράγα )μέσω του προγράμματος Erasmus, για Σπουδές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

30/09/2021 14:53:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *