ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΜΣΩ469ΗΞΣ-ΞΚΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΣΩ469ΗΞΣ-ΞΚΩ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8329

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 731 WING PACK IKE (10,99 EΥΡΩ)

30/09/2021 14:53:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *