ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ω5ΟΙΟΚΨΚ-ΜΧ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΟΙΟΚΨΚ-ΜΧ8

30/09/2021 03:00:00

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

53426

436

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 86Β/2021

30/09/2021 14:52:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *