ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Θ2ΔΟΛΛ0-Ω41

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ2ΔΟΛΛ0-Ω41

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

52410

5894

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ 356/2021

30/09/2021 14:51:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *