ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΣΕ8Ω10-4ΘΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΕ8Ω10-4ΘΘ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

6272

Εντ.Α.1337.2021

ΔΑΠΑΝΗ Ε’ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 14/07/2021 ΕΩΣ 13/09/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΕ.33808/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡ.713 & 795/2020ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.,3/2020ΜΕΛΕΤΗ & ΤΙΣ ΑΡ.509/2020 ΑΔΣ-155/22-1-2021 ΕΤΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΜΘ

30/09/2021 14:50:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *