ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΞΙ1ΩΨ2-ΚΩΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΙ1ΩΨ2-ΚΩΘ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

6043

Α/1151

ΧΕΠ 1151/Α/2021:ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

30/09/2021 14:49:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *