ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΝΨΒΩ9Ν-ΩΦ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΨΒΩ9Ν-ΩΦ0

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

6082

Α/726

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 07/2021

30/09/2021 14:49:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *