ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΝΔ746ΜΓ3Ξ-7ΞΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΔ746ΜΓ3Ξ-7ΞΓ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

100049127

1162

*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩΓΗΣ

30/09/2021 14:47:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *