ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ6ΙΠ4653Ι1-Ξ3Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΙΠ4653Ι1-Ξ3Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ)

100016624

00632

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-Β’ ΔΟΣΗ

30/09/2021 14:47:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *