ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Ε0ΝΩΞΞ-ΔΞ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ε0ΝΩΞΞ-ΔΞ4

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

6235

228/Α/2021

ΧΕΠ 228/Α/2021_Προμήθεια που παρακρατήθηκε από την απόδοση ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ για τον 7/2021

30/09/2021 14:47:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *