ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ8ΩΗ469Η4Σ-Ψ8Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΩΗ469Η4Σ-Ψ8Ω

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

99220730

13857/30-09-2021

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε063 με τίτλο ΔΙΚΤΥΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ συνολικού ποσού 300,61 ευρώ για το έργο/α: 2021ΣΕ06300001 ΤΖΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (TECSTORES)

30/09/2021 14:46:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *