ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ1ΥΒΟΛΛ0-ΛΧΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΥΒΟΛΛ0-ΛΧΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

52410

5895

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 363/2021

30/09/2021 14:46:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *