ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΦΧΥΩΕΥ-0ΞΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΧΥΩΕΥ-0ΞΓ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6141

Β/1299

Πιστοποίησεις ανυψωτικών μηχανισμών και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων Δήμου Καστοριάς

30/09/2021 14:45:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *