ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΡΝΩ46ΜΠ6Ψ-ΦΝΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΝΩ46ΜΠ6Ψ-ΦΝΙ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

100028891

ΧΕΠΑ/49/21

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΙΣΘ. 2021

30/09/2021 14:45:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *