ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΛΖΕΩ6Θ-Λ4Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΖΕΩ6Θ-Λ4Δ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

6004

Λ/303

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30/09/2021 14:44:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *