ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ7ΤΨ4690Β7-4ΛΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΤΨ4690Β7-4ΛΧ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

1986

ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ 7/21

30/09/2021 14:44:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *