ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Ψ5Κ469Β7Δ-ΨΧΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ5Κ469Β7Δ-ΨΧΒ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

99206924

7199

κάλυψη εξόδων εισιτηρίων φοιτήτριας του Τμήματος Φιλολογίας από 25/02/2021 έως 28/07/2021 μέσω του προγράμματος Erasmus, για Σπουδές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

30/09/2021 14:43:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *