ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΚΠΟ469ΗΞΣ-ΩΦΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΠΟ469ΗΞΣ-ΩΦΟ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8396

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 756 ΕΛΙΝ ΑΕ (69,97 ΕΥΡΩ)

30/09/2021 14:43:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *