ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΑΕΩΟΚΞΛ-ΤΤΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΕΩΟΚΞΛ-ΤΤΣ

30/09/2021 03:00:00

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ−ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ −Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»

53629

Α-255

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-255 για :ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

30/09/2021 14:43:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *