ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

63Θ5ΟΚΞΛ-ΡΗ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/63Θ5ΟΚΞΛ-ΡΗ7

30/09/2021 03:00:00

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ−ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ −Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»

53629

Α-254

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-254 για :ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΠ&Π Ο ΞΕΝΟΦΩΝ

30/09/2021 14:43:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *