ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΦΕ346904Ε-ΙΕΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΕ346904Ε-ΙΕΒ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

99221870

1804/2021

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ

30/09/2021 15:50:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *