ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

613ΟΟΛΡΨ-ΜΣΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/613ΟΟΛΡΨ-ΜΣΠ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

52333

490

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

30/09/2021 14:40:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *