ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΑΛ4ΩΨ1-ΦΜ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΛ4ΩΨ1-ΦΜ9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

6032

1066Α

ΧΕΠ1066ΑΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΜΙΣΘ.ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

30/09/2021 14:40:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *