ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ψ3ΕΘΩ6Ζ-ΤΝΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΕΘΩ6Ζ-ΤΝΠ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

6017

1075/2021

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (COVID – ΤΑΚΤΙΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

30/09/2021 14:39:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *