ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΩΜ5Υ469ΗΞΣ-ΒΔΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ5Υ469ΗΞΣ-ΒΔΕ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8401

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νο 719 ΑΠΛΑΔΑΣ (9,60 ΕΥΡΩ)

30/09/2021 14:39:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *