ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ΥΒΞΩΡΥ-ΡΜΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΒΞΩΡΥ-ΡΜΒ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

6107

2277

17SYMV005729868 – Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας του Δήμου (Leasing 1 βάσει σύμβασης) – ΔΟΣΗ 13/24 – Φ.71/2016

30/09/2021 14:39:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *