ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

65Ι7ΩΛ0-Κ2Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65Ι7ΩΛ0-Κ2Χ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

6170

Α/333

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΌΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ XΡΗΜΑΤΩΝ 9ου/ 2021

30/09/2021 14:39:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *