ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΡΤΤΩΡΕ-ΠΜ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΤΤΩΡΕ-ΠΜ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

6096

Α/633

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( 61942 /2021 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ)-

30/09/2021 14:39:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *