ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9ΙΚΥΩΛΓ-ΝΤ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΚΥΩΛΓ-ΝΤ3

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

6171

1016

Προμήθεια τράπεζας για τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) μηνός Σεπτεμβρίου 2021

30/09/2021 14:38:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *