ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΨΔΦΣΩΡΓ-ΟΩΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΦΣΩΡΓ-ΟΩΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

6103

ΧΕΠ1073Α/2021

Προμήθεια τραπέζης από συναλλαγές P.O.S μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΧΕΠ1073Α/2021

30/09/2021 14:38:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *