ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6Φ5Π46ΜΑΠΣ-ΗΘΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ5Π46ΜΑΠΣ-ΗΘΞ

30/09/2021 00:00:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100059918

3499

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΔΕ 07/21 ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

30/09/2021 14:38:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *