ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

94Ω0Ω96-Η4Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94Ω0Ω96-Η4Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

6058

ΧΕΠ 4397/2021

ΧΕΠ 4397-ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ ΚΗΗ 2971 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

30/09/2021 14:38:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *